VALORANT Leaderboards

 • PK
  #2

  Prathmesh Bhaskar Koradekorade_prathmesh

  100% Win
  1423.23 rating ponts
 • BB
  #1

  Bhavesh BhoirBhaveshBhoir

  100% Win
  1443.52 rating ponts
 • AM
  #3

  Adavya Mishraadavyamishra85

  70% Win
  1398.15 rating ponts
Rank Name Win Ratign Points  
#4
SM

Shivam Mahur (Shivam_mahur)

79% 1393.43
#5
VI

Vinayak (vinayak_vbj230)

67% 1355.09
#6
HG

Harsh Gupta (coolharsh615)

100% 1343.59
#7
AS

AYUSH SHARMA (sayush981g)

67% 1280.15
#8
AB

Abhay (thakurabhaymanhas24)

45% 1279.5
#9

Pratium Priye (pratium99)

50% 1258.81
#10
DA

DayimZahoor (Dayim)

60% 1254.12